Supporting People who Speak Out

Czech Republic – Whistleblower Protection

Czech Republic – Whistleblower Protection

The Czech Republic has no designated law to shield people who report corruption from retaliation, and the protections from unfair dismissal that are on the books are considered substandard. A bill proposed by the Finance Ministry has been under consideration since 2015. The Ministry for Human Rights, Equal Opportunities and Legislation is also developing recommendations.
BriefingInstruktáž
Despite recent government pledges to better protect whistleblowers, the Czech Republic has no designated law to shield people who report corruption from retaliation and provide them with adequate reporting channels. The protections from unfair dismissal that are on the books are considered substandard. Whistleblowing is not a prominent topic in the public discourse. On the political stage, however, the issue is receiving more attention, and recent initiatives suggest a potential change in direction. The center-left government formed in 2014 listed support for whistleblowers as one of its four main anti-corruption priorities, and as a result it established a working group to examine the issue. […]
Read the briefing Download
Navzdory nedávným vládním příslibům poskytování ochrany whistleblowerům, Česká republika nemá žádný konkrétní zákon, který by chránil lidi, kteří podají zprávu o korupci před odplatou, a také poskytoval adekvátní ohlašovací prostředky těchto praktik. Současná ochrana před neférovým propuštěním z firmy je považována za nevyhovující. Whistleblowing není právě nejoblíbenějším tématem ve veřejných debatách. Přesto se této problematice dostává stále více pozornosti na politické scéně a nedávné iniciativy naznačují potenciální změnu směru. Středo-levicová vláda zformovaná v roce 2014 ve svém programu proti korupci uvedla jako jeden ze svých čtyř hlavních pilířů podporu pro whistleblowery díky čemuž vznikla skupina lidí, kteří se tomuto věnují. […]
Přečtěte si instruktáž Stažení

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.