Supporting People who Speak Out

Hungary – Whistleblower Protection

Hungary – Whistleblower Protection

Hungary has recently introduced an updated whistleblower protection law in order to comply with international agreements and complement the government’s anti-corruption program. It mandates standards for internal whistleblowing systems, but does not compel companies to set such systems up.
BriefingEligazítás
Hungary introduced an updated whistleblower protection law in 2014 in order to comply with international agreements and complement the government’s anti-corruption program. The law improves upon a 2010 law that was considered inadequate. The new law coincided with Hungary’s biggest whistleblower scandal. In 2013 tax inspector András Horváth accused tax authorities of corruption, underlining the necessity for a new regulatory framework. Some critics claim, however, that even the new law does not grant full protection. […]
Read the briefing Download
Magyarországon az Országgyűlés 2014-ben fogadta el a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvényt azért, hogy a jogrendet a nemzetközi egyezmények mellett összhangba hozza kormány antikorrupciós programjával is. A jogszabály egy 2010-ben elfogadott törvényt váltott fel annak szándékolt korrekciójaként. Az új törvény születése egybeesett Magyarország addigi legnagyobb közérdekű bejelentő botrányával. Horváth András adóellenőr 2013-ban az adóhatóságot vádolta súlyos rendszerszintű korrupcióval. Esete pedig rámutatott az új szabályozás szükségességére. A kritikák szerint azonban épp az új szabályozás nem nyújt teljes védelmet. […]
Olvassa el az eligazítást Letöltés

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.