Supporting People who Speak Out

Latvia – Whistleblower Protection

Latvia – Whistleblower Protection

Latvia lacks comprehensive legal and practical mechanisms to protect and support whistleblowers. The Labor Law bans retaliation against public and private sector employees who report crimes or administrative violations in the workplace to government authorities. Employers, however, not government regulators, are primarily responsible for compliance with the law.
BriefingInformatīvs paziņojums
Latvia lacks comprehensive legal and practical mechanisms to protect and support whistleblowers, and the issue is poorly reflected in public debates. Anti-retaliation measures in current laws are fragmented and untested, creating significant obstacles for employees and citizens who are considering reporting corruption without fear of reprisals. Political will to improve whistleblower protection remains weak. The country has not seen many high-profile or significant whistleblower cases, except for that of “Neo” Ilmars Poikans, whose disclosures made a considerable impact in the public as well as the political sphere.[…]
Read the briefing Download
Latvijā trūkst visaptverošu tiesisku un praktisku mehānismu, lai pasargātu un atbalstītu trauksmes cēlējus. Šī problēma ir vāji atspoguļota publiskajās diskusijās. Esošajos likumos iekļautie pasākumi, kas aizsargātu no atriebības, ir fragmentāri un nepārbaudīti. Tie rada būtiskus šķēršļus darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri apsver ziņot par korupcijas gadījumiem, jo baidās no atriebības. Politiskā griba, pilnveidot trauksmes cēlēju aizsardzību, joprojām ir vāja. Valsts nav saskārusies ar augsta līmeņa vai būtiskiem trauksmes cēlēju gadījumiem, izņemot Ilmāra Poikāna jeb “Neo” lietu, kuras izpaustā informācija ievērojami ietekmēja kā sabiedrību, tā arī politisko sfēru.[…]
Lasīt informatīvs paziņojums Lejupielādēt

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.