Supporting People who Speak Out

Lithuania – Whistleblower Protection

Lithuania – Whistleblower Protection

Lithuania still lacks a comprehensive system to protect whistleblowers from retaliation. The only legal provision related to whistleblowing is a 2003 resolution that allows financial compensation for citizens who provide information on financial crimes. Under certain circumstances, employees are protected from unfair dismissal, but whistleblowing is not particularly taken into account.
BriefingInformacinis dokumentas
Despite periodic debates and attempts to improve whistleblower rights since the early 2000s, Lithuania still lacks a comprehensive system to protect whistleblowers from retaliation. Not only do its laws provide few provisions for public or company employees to report crime and corruption, Lithuania has no legal or publicly accepted definition of whistleblowing. Because of the underrecognition of the issue in Lithuania, assessing any practical protections for employees and citizens who report misconduct is difficult – as is identifying cases of whistleblowing and unfair dismissal. Apart from media and public exposure of international cases, the issue of whistleblowing remains virtually unknown. Only a few cases have been publicly reported. Political and public awareness has increased in recent years, yet this has not led to substantial momentum for legislative action to strengthen whistleblower rights.[…]
Read the briefing Download
Nepaisant pasikartojančių diskusijų ir pastangų pagerinti pranešėjų teises, prasidėjusių apie 2000 metus, Lietuvai vis dar trūksta visapusiškos sistemos, apsaugančios pranešėjus nuo persekiojimo ar kitų atsakomųjų veiksmų. Lietuva ne tik vis dar neturi teisinio ar viešai priimto „ pranešėjų“ apibrėžimo, bet ir esamuose įstatymuose trūksta nuostatų, nurodančių kokiu būdu viešųjų įstaigų ar kompanijų darbuotojai galėtų pranešti apie nusikaltimo ar korupcijos atvejus. Dėl šio nepakankamo problemos suvokimo Lietuvoje yra sunku įvertinti kaip praktiškai įgyvendinama bet kokia darbuotojų ar piliečių, kurie praneša apie netinkamą elgesį, apsauga, taip pat yra sudėtinga identifikuoti pranešėjų atvejus ir jų neteisingą atleidimą iš darbo. Išskyrus žiniasklaidą ir tarptautinių atvejų viešąjį poveikį, pranešėjų apsaugos sritis išlieka iš esmės negvildenama ir nežinoma visuomenei. Tik keletas retų atvejų buvo viešai paskelbti. Pastaraisiais metais politinis ir viešasis sąmoningumas išaugo, tačiau įstatymų leidyboje vis dar neįvyko esminių pokyčių, siekiant sustiprinti pranešėjų teises. […]
Perskaitykite informacinis dokumentas Parsisiųsti

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.