Supporting People who Speak Out

Poland – Whistleblower Protection

Poland – Whistleblower Protection

Poland lacks effective legal mechanisms to protect whistleblowers from retaliation in the workplace. Laws including the Labor Code, Criminal Code and the Code of Criminal Procedure tangentially address whistleblowing, though they were not specifically enacted to protect whistleblowers. Labor laws include employee protection from unjust dismissals, but problems can arise if a victimized whistleblower takes their case to court.
BriefingNotatka informacyjna
Poland lacks effective legal mechanisms to protect whistleblowers from retaliation in the workplace. A patchwork of provisions in various laws leaves the rights of employees to report crime and corruption without the fear of reprisals poorly defined. In practice, Polish law places high thresholds on employees who report misconduct and scandal. Public support for whistleblowing, however, is comparatively high. And, despite the absence of many high-profile cases, there are signs that interest in the issue is on the rise. Still, political momentum for change is considered to be low.[…]
Read the briefing Download
W Polsce brakuje skutecznych mechanizmów prawnych chroniących sygnalistów przed szykanowaniem w miejscu pracy. Zręby przepisów zamieszczonych w poszczególnych ustawach nie określają jasno prawa pracowników do składania doniesień o czynach przestępczych i korupcji bez narażania ich na działania odwetowe ze strony pracodawcy. W praktyce, polskie prawo stawia przed pracownikami zgłaszającymi nadużycia i oszustwa wysokie wymagania. Poparcie opinii publicznej dla ujawniania nieprawidłowości jest stosunkowo wysokie. Pomimo braku wielu głośnych przypadków, istnieją przesłanki, że zainteresowanie tą tematyką rośnie. Obecna dynamika zmian politycznych w tym obszarze wciąż jednak uznawana jest za niską. […]
Przeczytaj notatkę informacyjną Pobieranie

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.