Supporting People who Speak Out

Sweden – Whistleblower Protection

Sweden – Whistleblower Protection

In 2016 Sweden became the first Scandinavian country to pass a dedicated whistleblower protection law. The law seeks to standardize whistleblowing and free speech rights granted in other policies. Though a significant improvement, the new law lacks many best practices and omits some recommendations put forth during an official inquiry.
BriefingBriefing - Swedish
In 2016 Sweden became the first Scandinavian country to pass a dedicated whistleblower protection law. The legislation contains many European and international standards, including protection for all public and private sector employees, and the right to disclose information to the public. The law seeks to standardize whistleblowing and free speech rights granted in other policies. Though a significant improvement, the new law lacks many best practices and omits some recommendations put forth during an official inquiry. Even before the whistleblower law was passed, Sweden had the distinction of having the world’s oldest freedom of information law. Proclaimed in 1766, it gives to all people the right to disclose information to the media, excluding certain sensitive information. […]
Read the briefing Download
År 2016 blev Sverige det första Skandinaviska landet att anta en särskild lag som skyddar visselblåsare. Lagstiftningen innehåller många Europeiska och internationella stadgar, inklusive skydd för alla anställda inom den offentliga samt den privata sektorn, och rätten att avslöja information för allmänheten. Lagen ämnar normalisera visselblåsning och rätten till yttrandefrihet beviljat i andra policyer. Trots att den nya lagen är ett betydande framsteg, saknar den många bästa praxis och underlåter ett antal rekommendationer som presenterades i en officiell utredning. Innan visselblåsarlagen antogs hade Sverige utmärkelsen att vara landet med världens äldsta lag om informationsfrihet. Utlyst år 1766 ger lagen alla medborgare rätten att avslöja information till media, med undantag för vissa känsliga uppgifter. […]
Läs dokumentet Ladda ner

About Author

Blueprint for Free Speech
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.